dimecres, 30 d’abril del 2014

ORTOGRAFÍA

Ejercicios y /ll
Ejercicio ll/y

dimarts, 1 d’abril del 2014

Activitats participi

El participi és una forma verbal no personal que serveix per a les formes compostes: he estudiat
Aquí teniu més Informació i una activitat per practicar-lo: Activitat 1